LY MINH BUTTON CO .,LTD

        Trong  10 năm qua, M-Button đã có mặt trên khắp thị trường của ngành may mặc trong và ngoài nước. Thị trường chính: Việt Nam và xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á, các nước Trung Đông, Hồng Kông, Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, Châu Âu, Mỹ, ...

       Ly Minh Button Co. Ltd (Vietnam) was established in 1995 and is 100% foreign investment Ly Minh holding Pte Ltd (Singapore).

For over 15 years manufacturing and over 30 years exporting experience in Polyester button and all types garment accessories,...

Nguồn tin   
Các tin khác
Quảng cáo bên phải
Nut